EARTH DEFENDERS TOOLKIT

là một không gian cộng tác cho các cộng đồng bảo vệ trái đất và những người có cùng chí hướng

Tìm hiểu thêm

Công cụ nổi bật

MAPEO

Mapeo được xây dựng cùng với và để những người bảo vệ trái đất dễ dàng chứng minh bằng tài liệu về môi trường và nhân quyền cũng như thu thập dữ liệu về đất đai của họ.

Công cụ nổi bật

TERRASTORIES

Terrastories là ứng dụng dành cho các cộng đồng để lập bản đồ, bảo vệ và chia sẻ những câu chuyện về vùng đất của họ. Công cụ này có thể được các cá nhân hoặc cộng đồng sử dụng khi muốn kết nối nội dung âm thanh hoặc video để đặt trên bản đồ.

Công cụ nổi bật

COMMUNITY LANDS

Community Lands là một công cụ quản lý trang web dành cho cộng đồng để xuất bản thông tin về lối sống, tin tức và câu chuyện về các mối đe dọa và thách thức mà con người phải đối mặt cũng như nỗ lực bảo vệ vùng đất của mình.

Công cụ nổi bật

ĀHAU

Āhau is a community archiving platform designed by the Māori people of Aotearoa New Zealand for sharing and preserving culture and identity.

Mở rộng cộng đồng tiền tuyến

Các nghiên cứu điển hình mới nhất

Error: Contact form not found.

November 13, 2023 Wayana: Consultation protocol based on traditional laws and values
November 2, 2022 Waorani: Lập bản đồ Vùng đất Tổ tiên ở Ecuador
November 2, 2022 Matawai: Kể chuyện theo địa điểm ở Suriname

Lời cảm ơn: Bộ công cụ bảo vệ trái đất đang được xây dựng với sự thống nhất, tư vấn và đồng sáng tạo của các cộng đồng bản địa và thiểu số ở Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi cận Sahara tại mọi thời điểm. Chúng tôi chân thành cảm ơn các đối tác của chúng tôi, những người đang nỗ lực để đạt được sự thay đổi mang tính chuyển đổi và giúp chúng tôi hiểu cách để có thể phục vụ nhu cầu của họ một cách tốt nhất.


Bộ công cụ bảo vệ trái đất được tạo ra với sự hỗ trợ của các đối tác tuyệt vời của chúng tôi

Một dự án từ
Đối tác đồng sáng tạo
Bộ công cụ dành cho người cùng ý tưởng
Những người hỗ trợ sáng lập

Các bài đăng trên blog gần đây

June 4, 2023 Check out our two guides for personal and digital security for Earth Defenders
June 19, 2024 Check out our two guides for wireless Community Networks!
April 17, 2024 Kakawa: The offline Earth Defenders Toolkit device
November 15, 2023 How the Wayana in Suriname created their own consultation protocol based on traditional laws and values