Bộ công cụ

Công cụ tìm kiếm

Bạn đã từng thử tìm một công cụ để giúp cộng đồng của mình nhưng có quá nhiều sự lựa chọn?

Mình không đơn độc đâu.

Có rất nhiều công cụ có thể hữu ích cho các cộng đồng bảo vệ trái đất và có thể khó tìm ra công cụ nào phù hợp nhất với bạn.

Hướng dẫn tương tác Công cụ tìm kiếm này được thiết kế để giúp bạn tìm thấy công cụ phù hợp bằng cách trả lời một số câu hỏi dành riêng cho công việc bảo vệ trái đất.

Hướng dẫn và Sách hướng dẫn sử dụng

June 29, 2021 Bộ công cụ Earth Defenders: Cách sử dụng
June 29, 2021 Bộ công cụ Earth Defenders: Lập bản đồ cho Earth Defenders
July 26, 2022 Resources for presenting Earth Defenders Toolkit

Bạn có muốn đóng góp những kiến thức thực tế như những gì có trong các hướng dẫn này không? Hãy chia sẻ những gì bạn biết về công việc bảo vệ trái đất trong Diễn đàn.

Resources

The following are resources that we've created or compiled to supplement earth defender community work. This is a growing list, and we hope to make more resources available in the future. If you would like to contribute a resource, please let us know in the Forum.

Công cụ nổi bật

Công cụ nổi bật

MAPEO

Mapeo được xây dựng cùng với và để những người bảo vệ trái đất dễ dàng chứng minh bằng tài liệu về môi trường và nhân quyền cũng như thu thập dữ liệu về đất đai của họ.

Công cụ nổi bật

TERRASTORIES

Terrastories là ứng dụng dành cho các cộng đồng để lập bản đồ, bảo vệ và chia sẻ những câu chuyện về vùng đất của họ. Công cụ này có thể được các cá nhân hoặc cộng đồng sử dụng khi muốn kết nối nội dung âm thanh hoặc video để đặt trên bản đồ.

Công cụ nổi bật

COMMUNITY LANDS

Community Lands là một công cụ quản lý trang web dành cho cộng đồng để xuất bản thông tin về lối sống, tin tức và câu chuyện về các mối đe dọa và thách thức mà con người phải đối mặt cũng như nỗ lực bảo vệ vùng đất của mình.

Bạn có muốn chia sẻ thông tin về một công cụ chưa có ở đây không? Xin vui lòng chia sẻ những gì bạn biết trong Diễn đàn.