EARTH DEFENDERS TOOLKIT

là một không gian cộng tác cho các cộng đồng bảo vệ trái đất và những người có cùng chí hướng

Tìm hiểu thêm

Công cụ nổi bật

MAPEO

Mapeo được xây dựng cùng với và để những người bảo vệ trái đất dễ dàng chứng minh bằng tài liệu về môi trường và nhân quyền cũng như thu thập dữ liệu về đất đai của họ.

Công cụ nổi bật

TERRASTORIES

Terrastories là ứng dụng dành cho các cộng đồng để lập bản đồ, bảo vệ và chia sẻ những câu chuyện về vùng đất của họ. Công cụ này có thể được các cá nhân hoặc cộng đồng sử dụng khi muốn kết nối nội dung âm thanh hoặc video để đặt trên bản đồ.

Công cụ nổi bật

COMMUNITY LANDS

Community Lands là một công cụ quản lý trang web dành cho cộng đồng để xuất bản thông tin về lối sống, tin tức và câu chuyện về các mối đe dọa và thách thức mà con người phải đối mặt cũng như nỗ lực bảo vệ vùng đất của mình.

Mở rộng cộng đồng tiền tuyến

Các nghiên cứu điển hình mới nhất

  Hãy tiếp tục cập nhật

  Đăng ký nhận thư điện tử để nhận các bản cập nhật định kỳ về Bộ công cụ bảo vệ trái đất.


  November 2, 2022 Waorani: Lập bản đồ Vùng đất Tổ tiên ở Ecuador
  November 2, 2022 Matawai: Kể chuyện theo địa điểm ở Suriname
  October 24, 2022 ECA-Amarakaeri: Giám sát Khu bảo tồn Cộng đồng Amarakaeri ở Peru

  Lời cảm ơn: Bộ công cụ bảo vệ trái đất đang được xây dựng với sự thống nhất, tư vấn và đồng sáng tạo của các cộng đồng bản địa và thiểu số ở Châu Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi cận Sahara tại mọi thời điểm. Chúng tôi chân thành cảm ơn các đối tác của chúng tôi, những người đang nỗ lực để đạt được sự thay đổi mang tính chuyển đổi và giúp chúng tôi hiểu cách để có thể phục vụ nhu cầu của họ một cách tốt nhất.


  Bộ công cụ bảo vệ trái đất được tạo ra với sự hỗ trợ của các đối tác tuyệt vời của chúng tôi

  Một dự án từ
  Đối tác đồng sáng tạo
  Bộ công cụ dành cho người cùng ý tưởng
  Những người hỗ trợ sáng lập

  Các bài đăng trên blog gần đây

  November 18, 2022 New Tool: Mapeo Icons Generator
  November 16, 2022 Earth Defenders Toolkit now available in Khmer, Swahili, Thai and Vietnamese 🗺️
  September 28, 2022 We are hiring an Earth Defenders Toolkit Community Steward!