Giới thiệu về Bộ công cụ bảo vệ trái đất

Bộ công cụ bảo vệ trái đất là không gian hợp tác cho những người bảo vệ trái đất và những người có cùng ý tưởng. Bộ công cụ cung cấp một bộ sưu tập ngày càng nhiều tài nguyên và tài liệu đào tạo cho các cộng đồng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng trên toàn thế giới và các mạng cộng đồng để người dùng có thể kết nối và chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Nhiệm vụ của Bộ công cụ bảo vệ trái đất là cung cấp và quảng bá các phương pháp tiếp cận sử dụng công nghệ theo cách hỗ trợ quyền tự chủ và quyền sở hữu của địa phương đối với các công cụ và dữ liệu, đồng thời giảm phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ngoài.

Bộ công cụ bảo vệ trái đất là một dự án của Digital Democracy và đồng sáng lập bởi Alianza Ceibo, Amazon Conservation Team, Amazon Frontlines, ECA Amarakaeri, Forest Peoples Programme, Open Development Initiative, Raks Thai, và South Rupununi District Council.

Bộ công cụ hoạt động như thế nào?

A Cofan monitor in Ecuador using Mapeo Mobile

Bộ công cụ bảo vệ trái đất là nguồn tài nguyên đang phát triển và cộng đồng đang mở rộng. Phiên bản đầu tiên này tập trung vào một số nhiệm vụ và nhu cầu được chọn mà các cộng đồng đối tác đang đối mặt với các mối đe dọa khẩn cấp đã được nhấn mạnh là một trong những nhiệm vụ và nhu cầu quan trọng nhất. Bao gồm:

  • Ghi lại và hiểu những thay đổi nhanh chóng và các mối đe dọa đối với lãnh thổ
  • Lập bản đồ để truyền đạt lịch sử liên quan tới đất đai
  • Ghi lại các vấn đề về quyền con người và lạm dụng môi trường
  • Củng cố tiếng nói của địa phương bằng bằng chứng cụ thể

Các tài liệu trong tương lai sẽ giải quyết các nhu cầu cấp bách khác, như phục hồi và mất đi ngôn ngữ, thu thập dữ liệu môi trường, vận động chính sách và kể chuyện cũng như đảm bảo thông tin liên lạc ngoại tuyến.

Khách truy cập trang web có quyền truy cập vào tất cả nội dung có sẵn và có thể đóng góp bằng cách thêm tài liệu mới vào bộ công cụ, viết blog, dịch nội dung hiện có hoặc đơn giản bằng cách tham gia diễn đàn cộng đồng và gửi lời chào.

Có gì bên trong bộ công cụ?

  • Hướng dẫn hữu ích cho các cộng đồng quan tâm đến việc bắt đầu dự án bảo vệ trái đất.
  • Một bộ công cụ tìm kiểm tương tác để giúp người dùng tìm hiểu về (các) công cụ phù hợp với mục tiêu và bối cảnh của họ.
  • Các công cụ nổi bật được tạo riêng và cho các cộng đồng bảo vệ trái đất.
  • Các nghiên cứu điển hình từ các cộng đồng bảo vệ trái đất, những người đang sử dụng thành công công nghệ để làm lợi thế của họ.
  • Một diễn đàn hợp tác cho các cộng đồng và những người cùng ý tưởng kết nối và cộng tác bằng cách chia sẻ kiến thức và đặt câu hỏi.

Tại sao bây giờ?

Bộ công cụ bảo vệ trái đất là kết quả của nhiều thập kỷ làm việc với các cộng đồng đang đối mặt với các mối đe dọa khẩn cấp về lạm dụng môi trường và chính trị. Bộ công cụ toàn diện thu thập các tài nguyên quan trọng và kết nối người dùng với công nghệ thích hợp cho các nhu cầu cụ thể của họ. Nền tảng hợp tác nâng cao khả năng chia sẻ kiến thức và đảm bảo liên tục cải tiến bộ công cụ.

Bộ công cụ này đã được hình thành từ rất lâu trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng đã khiến nhu cầu về một nguồn lực như vậy càng trở nên rõ ràng hơn. Trong lúc việc đi lại bị hạn chế và nhiều dự án bị tạm dừng, việc khai thác tài nguyên không được kiểm soát vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân bản địa và tương lai của toàn bộ hành tinh. Bộ công cụ bảo vệ trái đất là một kênh quan trọng để đảm bảo rằng các cộng đồng tuyến đầu có quyền truy cập vào các công cụ hiệu quả để bảo vệ ngôi nhà của họ.

Minh họa bởi Vidushiy Yadav