Cộng đồng

Thư viện bảo vệ trái đất

Thư viện bảo vệ trái đất là một không gian mở để cộng đồng đóng góp nội dung truyền thông về công việc ở tuyến đầu.

Diễn đàn Bộ công cụ bảo vệ trái đất

Diễn đàn Bộ công cụ bảo vệ trái đất là một không gian hợp tác cho các cộng đồng địa phương và những người có cùng ý tưởng cũng như đối tác của họ để chia sẻ các công cụ và phương pháp tiếp cận đã thực hiện hiệu quả và để học hỏi từ những người khác. Hãy coi đây là nơi để bạn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các cộng đồng khác trên toàn cầu đang ở tuyến đầu bảo vệ lãnh thổ, hệ sinh thái và sinh kế của họ. Bạn có thể tự do viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Chúng tôi cũng có một kênh #earthdefenderstoollkit công khai trên Digital Democracy's Discord, tại đây.

Các nghiên cứu điển hình của cộng đồng

June 29, 2021 ECA-Amarakaeri: Giám sát Khu bảo tồn Cộng đồng Amarakaeri ở Peru
June 29, 2021 Matawai: Kể chuyện theo địa điểm ở Suriname
June 29, 2021 Waorani: Lập bản đồ Vùng đất Tổ tiên ở Ecuador