Đóng góp

Chia sẻ kiến ​​thức

Bộ công cụ bảo vệ trái đất là trung tâm chia sẻ kiến thức vì lợi ích của Người bản xứ và các cộng đồng thiểu số khác trên toàn thế giới và cách dễ nhất để làm điều đó là tham gia cuộc trò chuyện trong Diễn đàn. Chúng tôi hoan nghênh thảo luận về các công cụ, câu chuyện về cách cộng đồng đã hành động, những thách thức trong lĩnh vực này và bất kỳ loại thông tin chi tiết nào khác.

Giúp đỡ các cộng đồng bảo vệ trái đất

Bạn có phải là người cùng chí hướng muốn tham gia và tìm cách hỗ trợ trực tiếp cho một cộng đồng đang hành động để bảo vệ lãnh thổ của họ? Kiểm tra và xem liệu có bất kỳ yêu cầu trợ giúp nào hiện có trong Diễn đàn Bộ công cụ bảo vệ trái đất không. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể cố gắng hết sức để xem liệu có bất kỳ cộng đồng nào mà chúng tôi có thể kết nối với bạn hay không.

Đóng góp tài liệu cho Bộ công cụ

Mặc dù nội dung của Bộ công cụ bảo vệ trái đất đã được tạo bởi Digital Democracy với sự tư vấn chặt chẽ từ các đối tác đồng sáng tạo của chúng tôi, nhưng Bộ công cụ được dự định là một dự án mở mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia đóng góp.

Các cộng đồng và các tổ chức có cùng ý tưởng được hoan nghênh tham gia cùng chúng tôi để giúp viết hướng dẫn, xác định công cụ, tập hợp các nghiên cứu điển hình hoặc xây dựng Bộ công cụ bảo vệ trái đất và đảm bảo rằng chúng tôi đang tạo tài liệu hữu ích trực tiếp cho các cộng đồng bảo vệ trái đất trên toàn cầu. Háy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia đóng góp ý kiến hoặc tài liệu.

Cuối cùng, chúng tôi cũng hoan nghênh những đóng góp cho chuỗi bài đăng trên blog của Bộ công cụ bảo vệ trái đất ?. Đây là những phản ánh ngắn gọn, không chính thức về công việc bảo vệ trái đất. Nếu bạn quan tâm đến việc viết blog, vui lòng liên hệ.

Bản dịch

Bộ công cụ bảo vệ trái đất đang được tạo ra cho cộng đồng toàn cầu và chúng tôi rất mong muốn có những bản dịch vào trang web - bao gồm cả các ngôn ngữ bản địa và các ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi đã thực hiện điều này rất dễ dàng bằng cách sử dụng một nền tảng gọi là CrowdIn, nơi bạn có thể dễ dàng thêm các bản dịch của riêng mình cho nội dung trang web hiện tại, từng câu một. Nếu bạn muốn thêm bản dịch cho một ngôn ngữ hiện không có trong danh sách, hãy cho chúng tôi biết.

Phát triển công cụ mã nguồn mở

bảo vệ trái đất mã nguồn mở không? Chúng tôi muốn giúp bạn làm quen với lộ trình phát triển và hướng dẫn đóng góp cho một trong những công cụ nổi bật của chúng tôi như Mapeo, Terrastories, hoặc Community Lands. Trang web của Bộ công cụ Earth Defenders Mã chủ đề WordPress cũng có trên Github nếu bạn muốn đưa ra đề xuất để cải thiện hoặc sử dụng mã ở nơi khác.

Chúng tôi cũng hoan nghênh thảo luận về các công cụ mã nguồn mở khác trong Diễn đàn. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một không gian dành riêng và thậm chí nhiều cơ hội hơn cho hoạt động tình nguyện mã nguồn mở và xây dựng cộng đồng xung quanh các công cụ bảo vệ trái đất.

Hỗ trợ tài chính

Các cộng đồng bảo vệ trái đất trên khắp thế giới đang bị tấn công và cần sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nghiên cứu những gì đang xảy ra trong cộng đồng địa phương của bạn và tài trợ trực tiếp cho các nỗ lực tiền tuyến.

Các đối tác và đồng minh được giới thiệu trên trang web này đang cần được hỗ trợ. Bạn có thể truy cập trang web của họ thông qua các liên kết trên các nghiên cứu điển hình và chúng tôi khuyến khích bạn trực tiếp quyên góp cho họ.

Nếu bạn muốn hỗ trợ Digital Democracy duy trì bộ công cụ này hoặc đầu tư thêm vào dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi.