ECA-Amarakaeri: Giám sát Khu bảo tồn Cộng đồng Amarakaeri ở Peru

Kinh nghiệm đồng quản lý đa văn hóa giữa Nhà nước Peru và Người bản địa

Trong khu vực Madre de Dios ở Peru, người Harakbut, Matsiguenka và Yine đã giám sát và bảo vệ lãnh thổ tổ tiên họ trong nhiều thế kỷ và coi mình là người chủ sở hữu và người bảo vệ của phần rừng Amazon này. Năm 2002, sau 18 năm liên tục đấu tranh, phần lãnh thổ tổ tiên đó được công nhận là khu bảo tồn tự nhiên , gọi là Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaer. Từ năm 2006, khu bảo tồn được đồng quản lý bởi mười Cộng đồng bản địa (do tổ chức ECA Amarakaeri thiết lập) và Cơ quan bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên Peru (SERNANP), với sự hỗ trợ của hai tổ chức Bản địa (FENAMAD and COHARYIMA). Công cụ quản lý để giám sát khu bảo tồn bao gồm việc sử dụng công nghệ hiện đại (như ứng dụng Mapeo và máy bay không người lái) bởi bảo vệ cộng đồng, kiểm lâm viên và kỹ thuật viên để bảo vệ rừng tổ tiên của họ khỏi khai thác mỏ và gỗ bất hợp pháp. Những nỗ lực gương mẫu của họ đã được Giải thưởng Equator Prize của Undp năm 2019 ghi nhận. Hơn nữa, IUCN đã đưa Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri vào danh sách Xanh của họ do có tình trạng bảo tồn cao (vào tháng 3 năm 2021 là 98,55% lãnh thổ).

Dân tộc Harakbut, Yine và Matsiguenka à lãnh thổ tổ tiên của họ

Harakbut, Yine và Matsiguenka là ba Dân tộc bản địa khác nhau đã sinh sống tại vùng Madre de Dios ở Peruvian Amazon trong hàng nghìn năm. Lãnh thổ là cơ sở cho sự tồn tại của họ vì đó là không gian cho “Vida plena” (cuộc sống đầy đủ), bao gồm tất cả các khu vực nơi họ săn bắn, đánh cá, trồng trọt và hái lượm cũng như nơi họ phát triển các lĩnh vực trong đời sống xã hội và tinh thần. Một số di tích khảo cổ minh họa mối quan hệ sâu sắc, kéo dài hàng thiên niên kỷ mà những Dân tộc này có tại vùng Madre de Dios, vùng đất tổ tiên của họ.

Petroglyphs in the Queros community. Photo credits: Queros community

Mặc dù vậy, trong nhiều thế kỷ, nhiều cuộc gây hấn và xâm lược do những kẻ xâm nhập thực hiện, bao gồm người Inca, những kẻ xâm lược người Tây Ban Nha, các ông trùm cao su, những người khai thác vàng nước ngoài và địa phương, và các công ty dầu mỏ đã đe dọa lãnh thổ tổ tiên và quyền lợi của họ. Trong nhiều thế hệ, các Dân tộc Harakbut, Yine và Matsiguenka đã đầu tư cuộc sống vào việc bảo vệ vùng đất và đấu tranh cho quyền của họ. Điều này vẫn tồn tại với thế hệ hiện tại, những người hiện đang sử dụng các công cụ giám sát để duy trì “Vida plena.” Lưu ý: Chính phủ Peru đã công nhận một số nhưng không phải tất cả các lãnh thổ tổ tiên của họ. Theo bài báo năm 2020 của Thomas Moore El Pueblo Harakbut, Su Territorio y Sus Vecinos, tổng diện tích đất được Nhà nước Peru cấp cho 12 cộng đồng Harakbut, Yine và Matsiguenka sống cạnh Khu bảo tồn Amarakaeri chỉ đại diện cho 6,7% lãnh thổ tổ tiên của họ.

Làn sóng xâm lược: Vàng, lá coca, cao su và hiđrocacbon

Các lãnh thổ tổ tiên của các Dân tộc Harakbut, Yine và Matsiguenka đã phải đối mặt với các mối đe dọa dưới thời Đế chế Inca dưới hình thức khai thác vàng và coca. Các cuộc xâm lược tiếp tục diễn ra trong thế kỷ Xvi với sự xâm nhập của những kẻ chinh phục Tây Ban Nha vào vùng Madre de Dios để khai thác vàng và xây dựng các đồn điền trồng cây coca. Vào những năm 1820, sau khi Peru độc lập và trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ thương mại với Mỹ và các nước châu Âu, những người thực dân từ nhiều quốc gia đã được khuyến khích đến định cư trên vùng đất tổ tiên của các cộng đồng địa phương và tiến hành khai thác vàng ở Madre de Dios. Những làn sóng xâm lược liên quan đến khai thác vàng vẫn tiếp diễn cho đến nay, và khai thác vàng vẫn là một trong những mối đe dọa lớn đối với Người dân Harakbut, Yine và Matsigenka và các vùng lãnh thổ của họ.

Trong các cuộc xâm lược này, Người bản địa địa phương hầu hết từ chối làm việc cho quân xâm lược và chống lại khi các hoạt động này xâm phạm lãnh thổ của họ. Sự bùng nổ và suy giảm của nhu cầu vàng và coca đã định hình biên giới mềm dẻo giữa lãnh thổ thuộc địa và của Người bản địa. Ngày nay, quyền khai thác chồng chéo lên các lãnh thổ Bản địa không được phép nếu không có sự cho phép của các cộng đồng địa phương Bản địa, tuy nhiên, nhiều thợ mỏ vẫn có quyền khai thác trong các lãnh thổ cộng đồng vì các luật này không có tính hồi tố và những nhượng bộ khai thác có được trước khi phân chia đất đai của các cộng đồng Bản địa không bị ảnh hưởng.

Ngoài việc khai thác vàng, Madre de Dios còn phải đối mặt với sự xuất hiện của các ông trùm và thương nhân cao su vào cuối thế kỷ 19. Những chế độ nô lệ, lưu manh và các hình thức tàn bạo có hệ thống khác đối với các cộng đồng Bản địa địa phương, khiến dân số của họ bị suy giảm nghiêm trọng. Hầu hết người dân bản địa từ Madre de Dios từ chối làm việc trong các trại cao su và quyết định ẩn náu trong các khu rừng và đầu nguồn của các con sông. Một số người trong số họ đã tự nguyện sống cô lập, tránh tiếp xúc với các xã hội khác ngay cả cho đến ngày nay (ví dụ: Mashco Piro).

Trong cùng thời đại, các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã đến vùng Madre de Dios và thường tích cực phối hợp với các công ty khai thác để chinh phục và biến đổi các cộng đồng địa phương, đồng thời thiết lập một ngành khai thác vàng được kết nối tốt trong khu vực. Vào những năm 1950, SIL International đến khu vực này và thành lập các trường nội trú làm suy yếu ngôn ngữ và văn hóa địa phương.

Gần đây hơn, vào thế kỷ 20 việc khai thác dầu và khí đốt bắt đầu ở Madre de Dios. Giống như khai thác vàng, ngành này tiếp tục là một mối đe dọa trong khu vực.

Khai thác vàng nhìn từ không gian, gần sông Inambari, Madre de Dios. Nguồn ảnh: NASA, Tháng 12 2020.

Tại sao các cộng đồng địa phương muốn thành lập một khu bảo tồn

Khi quá trình phân chia đất đai ở Madre de Dios bắt đầu vào cuối những năm 1970, quyền sở hữu đất đai chỉ được cấp cho những khu vực mà cộng đồng thực sự đã định cư, không bao gồm phần lớn lãnh thổ tổ tiên của họ. Không thể ngăn chặn nhiều mối đe dọa hơn đối với lãnh thổ của họ, sự chia cắt lãnh thổ này là lời mời gọi cho nhiều người khai thác gỗ, thợ mỏ và các công ty chăn nuôi gia súc khai thác vùng đất tổ tiên của các cộng đồng Harakbut, Yine và Matsiguenka.

Để đối phó với áp lực cao này, vào những năm 1980, các cộng đồng bản địa đã thành lập một liên minh đa sắc tộc gọi là Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (gọi tắt là FENAMAD) để bảo vệ và gìn giữ các lãnh thổ tổ tiên của miền Harakbut. Ngay từ khi còn tồn tại, FENAMAD đã yêu cầu Chính phủ Peru thành lập Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri (RCA). Sau 18 năm đấu tranh và nhiều lần kiến nghị của tổ chức và việc loại trừ một số lãnh thổ trong giới hạn khu bảo tồn do nhượng quyền khai thác, vào năm 2002, một phần lãnh thổ tổ tiên của họ được xếp vào khu vực bảo vệ tự nhiên, được gọi là Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri.

Cộng đồng Shintuya. Nguồn ảnh: ECA Amararakeri
Hình ảnh 5: Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri được đưa vào Sách xanh của IUCN vì mức độ bảo tồn cao của nó. Nguồn ảnh: ECA Amarakaeri.

Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri hiện tại

Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri có diện tích 402.335,62 ha thuộc lãnh thổ của tổ tiên Harakbut, Yine và Matsiguenka và nó nằm ở một trong những điểm nóng về đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Khu bảo tồn bảo vệ đầu nguồn của các con sông Eori/Madre de Dios và Kanere/Colorado, giữ cân bằng môi trường và đảm bảo an sinh cho các cộng đồng địa phương sống trong vùng đệm của nó.

Việc quản lý khu bảo tồn được chia sẻ giữa Người bản địa và Nhà nước Peru thông qua một chế độ đặc biệt đối với khu bảo tồn cấp xã và một hợp đồng hành chính mở. Cơ chế hiệp lực này được gọi là đồng quản lý, bao gồm hai tác nhân chính làm việc hướng tới cùng một mục tiêu là giữ gìn và bảo vệ khu bảo tồn và tạo ra “Vida Plena” (cuộc sống đầy đủ) cơ hội (hoạt động bền vững) cho các cộng đồng đối tác của nó.

Năm 2006, Người thi hành hợp đồng hành chính của Amarakaeri (viết tắt là ECA Amarakaeri) đã được tuyên bố, và đại diện cho 10 cộng đồng Harakbut, Yine và Matsiguenka sống trong vùng đệm của khu bảo tồn, và bao gồm đại diện từ các tổ chức bản địa FENAMAD và COHARYIMA. Kể từ đó, khu bảo tồn được đồng quản lý bởi 10 cộng đồng này và bởi Chính phủ Peru, đại diện là Dịch vụ Quốc gia về các Khu bảo tồn (SERNANP). Hơn nữa, tất cả các khu bảo tồn cấp xã ở Peru đều nhận được sự hỗ trợ từ một tổ chức đại diện cấp quốc gia có tên là ANECAP.

Thông qua cơ chế đồng quản lý này, bảo vệ cộng đồng, kiểm lâm viên và kỹ thuật viên của cả hai tổ chức đã cùng nhau tuần tra khu vực này trong gần hai thập kỷ.

Luis Tayori, một trong những lãnh đạo của ECA Amarakaeri và là lãnh đạo của khu vực del Vigilancia - Nguồn ảnh: ECA Amarakaeri.

"Việc giám sát mà chúng tôi đang thực hiện ở Amarakaeri là công việc lâu đời nhất được cộng đồng thực hiện. Đây là công việc truyền thống mà chúng tôi vẫn thực hiện cho đến ngày nay." -Luis Tayori, lãnh đạo của ECA Amarakaeri

Kết quả của những nỗ lực kết hợp này và lịch sử lâu dài của Người bản địa hành động để bảo vệ vùng đất của họ, khu bảo tồn có tình trạng bảo tồn tốt nhất trên toàn thế giới, với 98,55% lãnh thổ vào tháng 3 năm 2021 cho thấy mức độ bảo tồn tốt.

Mặc dù khu vực Amarakaeri đã được chính thức xác định là khu vực được bảo vệ và bất chấp mọi nỗ lực của cả ECA Amarakaeri và SERNANP, Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri vẫn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa và áp lực, bao gồm khai thác bất hợp pháp và không chính thức, khai thác gỗ trái phép, đường sá, đánh bắt cá bằng thuốc nổ, các cuộc xâm lược đất và các hoạt động bất hợp pháp khác. Trong một trường hợp cực đoan, tiểu bang đã nhượng quyền khai thác dầu (Lote 76) cho công ty Hunt Oil của Mỹ, đã lấn lên phần lớn khu bảo tồn. (Sau khi Hunt Oil tiến hành một số hoạt động khảo sát tỉ mỉ trong khu vực, có một số yếu tố khiến công ty từ bỏ nhượng quyền, ví dụ như hai vụ kiện của cộng đồng địa phương, cũng như các điều kiện hợp đồng và thị trường.)

Hoạt động của Hunt Oil tạo ra các khoản nợ thụ động ở Amarakaeri. Nguồn ảnh: Fermín Chimatani - Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri

Nhóm đồng quản lý của Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri cũng đang thực hiện đề xuất hành động khí hậu REDD bản địa Amazonian+ (RIA), giúp truyền đạt những đóng góp của khu bảo tồn cho những đóng góp do quốc gia xác định (NDC) thông qua các hoạt động giải pháp dựa vào thiên nhiên. Những điều này bao hàm sự thích ứng, giảm thiểu và khả năng chống chịu với các tác động của biến đổi khí hậu.

Chương trình Giám sát ở Amarakaeri - Việc sử dụng các công cụ công nghệ

Cùng với việc thành lập khu bảo tồn, để theo dõi các mối đe dọa và áp lực trong khu bảo tồn và vùng đệm, một chương trình giám sát đã được thiết lập, với sự hợp tác tích cực của bảo vệ cộng đồng, kiểm lâm viên và kỹ thuật viên.

Lúc đầu, họ sử dụng các công cụ cơ bản như bút chì và giấy, nhưng các công cụ kỹ thuật số dần dần được đưa vào và hiện tại các công nghệ hiện đại như ứng dụng điện thoại thông minh và máy bay không người lái đang được sử dụng, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các cuộc tuần tra.

Bảo vệ cộng đồng và kiểm lâm viên của SERNANP sử dụng máy bay không người lái để giám sát Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri. Nguồn ảnh: ECA Amarakaeri.

Khi áp lực và các mối đe dọa đối với khu bảo tồn bắt đầu gia tăng, SERNANP và ECA Amarakaeri đã thiết kế một chiến lược giám sát để bảo vệ lãnh thổ, với sự tham gia của các cộng đồng đối tác và các tổ chức liên quan. Công cụ quản lý này bao gồm tăng cường hợp tác với các tổ chức khác và đặc biệt là sử dụng các công cụ công nghệ mới. Việc triển khai công nghệ xuất hiện từ nhu cầu kết nối kiến thức giám sát của tổ tiên với kiến thức khoa học hiện đại. Vì lý do này, họ quyết định tìm kiếm các công cụ công nghệ có thể hữu ích cho quá trình giám sát.

Sau khi thử nhiều ứng dụng khác để giám sát, vào năm 2018, ECA Amarakaeri và SERNANP đã quyết định giới thiệu công cụ Mapeo trong Chương trình giám sát của Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri.

Mapeo được chọn vì dễ dàng truy cập và sử dụng thông qua điện thoại thông minh và vì nó không yêu cầu kết nối internet để hoạt động. Hơn nữa, Người bản địa và SERNANP đã tham gia vào thiết kế, do đó việc sử dụng và các tiện ích của phần mềm đáp ứng tốt nhu cầu của khu bảo tồn. Mapeo đã cho phép nhóm giám sát chuyển đổi từ việc tạo báo cáo trên giấy tờ sang báo cáo kỹ thuật số và cho phép họ gửi cảnh báo qua Whatsapp và email trong thời gian thực (khi có internet).

Những nỗ lực đầu tiên được hướng tới việc tạo ra một cấu hình tùy chỉnh (Hình 1) và một bản đồ cơ sở ngoại tuyến, như một cách để cải thiện tính phù hợp và hữu ích của Mapeo đối với các mục tiêu của chương trình giám sát. Một bước tiến quan trọng khác trong giai đoạn thực hiện này là năng lực kỹ thuật của các kỹ thuật viên từ cả ECA Amarakaeri và SERNANP được nâng cao nhờ làm việc với Mapeo.

Hiện tại, Mapeo Mobile được cả ECA Amarakaeri và SERNANP sử dụng trong khu bảo tồn để theo dõi khu bảo tồn và thu thập thông tin quan tâm trực tiếp tại khu vực này bằng điện thoại thông minh mà không cần internet. Mapeo Desktop chủ yếu được sử dụng để tập trung tất cả thông tin, trực quan hóa và phân tích dữ liệu.

Bảo vệ cộng đồng và kiểm lâm viên của SERNANP sử dụng Mapeo để giám sát Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri. Nguồn ảnh: Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri.

Phương pháp hợp tác và sáng tạo được ECA Amarakaeri sử dụng đã được công nhận bằngbằng giải thưởng Equator Prize in 2019 và Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri đã được đưa vào Danh sách Xanh của IUCN nhờ mô hình quản lý thành công và mẫu mực.

Các hành động khác đã được thực hiện

Trong gần 20 năm mà Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri tồn tại, ECA Amarakaeri và SERNANP đã thực hiện nhiều hành động để bảo tồn và bảo vệ lãnh thổ của tổ tiên và “Vida plena” (cuộc sống đầy đủ) của họ.

Một số trong số này là sử dụng những kiến thức và bằng chứng thu thập được trong quá trình tuần tra để thực hiện những hành động pháp lý, nêu bật tầm quan trọng và những đóng góp của công việc to lớn mà lực lượng bảo vệ xã, kiểm lâm viên và kỹ thuật viên đang làm.

Các hành động khác có nguồn gốc khác nhau. Một điều rất đáng chú ý là việc khám phá lại Khuôn mặt Harakbut - một tảng đá huyền thoại và hoành tráng có hình dạng của một khuôn mặt, những câu chuyện về nó đã được truyền lại qua nhiều thế hệ giữa các gia đình Harakbut nhưng vị trí của nó không còn được biết đến - bởi ECA Amarakaeri. Sự kiện này xảy ra vào năm 2013, khi công ty dầu Hunt của Mỹ bắt đầu các hoạt động khảo sát tỉ mỉ trong một khu nhượng quyền khai thác hydrocacbon chiếm phần lớn khu bảo tồn. Việc khám phá lại này đã củng cố vị thế của Người bản địa chống lại các công ty hydrocarbon, bằng cách cung cấp một bằng chứng quan trọng khác cho thấy lãnh thổ đã thuộc về họ trong nhiều thế kỷ.

Khuôn mặt Harakbut đã được ECA Amarakaeri phát hiện lại vào năm 2013. Nguồn ảnh: ECA Amarakaeri.

Chúng tôi xin cảm ơn ECA Amarakaeri và các cộng đồng Harakbut, Matsiguenka và Yine đã cho phép chúng tôi chia sẻ câu chuyện và hình ảnh của họ trong nghiên cứu điển hình này.

Quy trình giám sát Amarakaeri

Tính đến năm 2021, tất cả 14 kiểm lâm viên và 24 bảo vệ xã từ 10 cộng đồng, cũng như các lãnh đạo và kỹ thuật viên của ECA Amarakaeri và SERNANP, đang sử dụng Mapeo trong các nhiệm vụ tuần tra và giám sát của họ.

Các thực thể:

Con người: Quy trình giám sát hiện tại là sự tiếp nối trực tiếp của việc giám sát truyền thống mà các Dân tộc Harakbut, Yine và Matsiguenka đã tiến hành trong nhiều thế kỷ để bảo vệ lãnh thổ tổ tiên và “Vida Plena” (cuộc sống đầy đủ) của họ. Kể từ khi thành lập Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri, các kiểm lâm viên và kỹ thuật viên của SERNANP đã cùng nỗ lực với cộng đồng địa phương để giữ cho khu vực đặc biệt này luôn sạch sẽ và an toàn. Hiện tại, cả cộng đồng địa phương và Chính phủ Peru cùng phối hợp để tuần tra và giám sát khu bảo tồn, vùng đệm của nó và các vùng đất của cộng đồng.

Giá trị: Dự án này dựa trên một số giá trị quan trọng đảm bảo thành công của dự án. Một trong số đó là sự hợp tác trực tiếp và liên tục giữa các cộng đồng địa phương và SERNANP (cũng như với các tổ chức khác đang cung cấp hỗ trợ). Cả hai tác nhân đều chia sẻ các vai trò và chức năng không phân quyền trong khuôn khổ đồng quản lý khu bảo tồn, thực hiện một hoạt động liên văn hóa có ba nguyên tắc cơ bản: tin cậy, đa văn hóa và minh bạch. Sự tôn trọng và xem xét văn hóa cũng như kiến thức tổ tiên của cộng đồng là chìa khóa thành công của dự án này. Một giá trị quan trọng khác là sự tự chủ và tự quyết của cộng đồng trong việc quyết định thông tin nào được thu thập và chia sẻ với Chính phủ Peru và các tổ chức khác.

Các kỹ thuật viên từ ECA Amarakaeri và SERNANP phân tích các mảnh bằng chứng thu thập được sử dụng Mapeo. Nguồn ảnh: ECA Amarakaeri
Công nghệ:
 • Điện thoại thông minh có cài đặt Mapeo Mobile - điện thoại thông minh khả dụng cho từng bảo vệ xã, từng chốt kiểm soát của SERNANP, cũng như cho kỹ thuật viên (chủ yếu là các máy Blackview và Samsung)
 • Máy tính xách tay có cài đặt Mapeo Desktop - kỹ thuật viên điều phối sử dụng máy tính xách tay để quản lý dữ liệu được thu thập sử dụng Mapeo Mobile (Máy tính xách tay Asus ZenBook Ultra-Slim và các kiểu máy khác)
 • Thiết bị cầm tay GPS (Garmin eTrex)
 • Máy bay không người lái
 • Phần mềm GIS và bản đồ: Mapeo Desktop, QGIS, Mapbox Studio
 • Máy chiếu nhẹ, di động để thực hiện các buổi đào tạo
Tài nguyên về Hội thảo và Chuyến đi:
 • Thuyền, xe máy, xe chạy trên mọi địa hình và các phương tiện khác, nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm
 • Bộ cấp cứu: Bộ sơ cứu bao gồm thuốc chống nọc độc rắn; Điện thoại vệ tinh
 • Bộ dụng cụ đi bộ, ủng cao su, ba lô, chống nước, v. v.
 • Tài liệu đào tạo đã in về Mapeo
 • Các tệp dữ liệu về Mapeo: Cài đặt, cấu hình và tệp bản đồ cơ sở

Tính đến hôm nay (tháng 6 năm 2021), ECA Amarakaeri và SERNANP đã tổng hợp hơn 150 bằng chứng về các hoạt động do con người gây ra (khai mỏ, nông nghiệp, các hoạt động bất hợp pháp và khai thác gỗ) bằng ứng dụng Mapeo. Từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2021, chính quyền đồng quản lý của khu bảo tồn thực hiện hơn 30 hoạt động kiểm soát, bao gồm các quy trình xử phạt hành chính, quy trình tư pháp và quy trình trục xuất trong khu vực Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri và vùng đệm của nó. Ngoài ra, đã có những can thiệp được thực hiện bởi các tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước khác, như Văn phòng Công tố Môi trường Đặc biệt của Peru (FEMA).

Việc thực hiện Mapeo trong Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri:

Thỏa thuận cộng đồng: ECA Amarakaeri và SERNANP đã họp với Digital Democracy (Dd) vào năm 2018 trong khuôn khổ dự án All Eyes in the Amazon thảo luận về việc sử dụng Mapeo trong Chương trình Giám sát và An ninh của Khu bảo tồn Cộng đồng Amarakaeri.

Tùy chỉnh phần mềm Mapeo - cấu hình và bản đồ: Sau nhiều cuộc họp giữa Dd và ECA Amarakaeri tập trung vào việc chia sẻ giới thiệu phần mềm Mapeo là gì cũng như mục tiêu và nhu cầu của ECA Amarakaeri, một cấu hình tùy chỉnh và bản đồ cơ sở đã đồng tạo ra để Mapeo thích nghi tốt hơn với dự án của họ.

Các buổi đào tạo: Lãnh đạo và kỹ thuật viên của ECA Amarakaeri và SERNANP đã được đào tạo về cách sử dụng Mapeo và một số người trong số họ đã trở thành huấn luyện viên của 24 bảo vệ xã và 14 kiểm lâm viên, những người hiện đang sử dụng Mapeo trong thời gian tuần tra trong khu bảo tồn và vùng đệm của nó.

Phát triển Mapeo: ECA Amarakaeri và SERNANP liên tục kiểm tra Mapeo và đưa ra phản hồi về cách cải thiện công cụ và tính năng nên được tạo mới hoặc cải thiện. Với suy nghĩ này, Dd phát triển các tính năng này cho đến khi biên soạn phiên bản thử nghiệm, mà sẽ được ECA Amarakaeri và SERNANP kiểm tra sau đó. Kinh nghiệm của họ và phản hồi liên tục về phiên bản thử nghiệm giúp Dd tiếp tục cải tiến và phát triển công cụ.

Thu thập dữ liệu: Bảo vệ cộng đồng, kiểm lâm viên và kỹ thuật viên đang sử dụng Mapeo Mobile trên điện thoại thông minh của họ để thu thập thông tin khi thực hiện tuần tra trong Khu bảo tồn Cộng đồng Amarakaeri và Vùng đệm. Thông báo qua email và WhatsApp được gửi khi cần thiết để thông báo những phát hiện khẩn cấp cho nhóm của Chương trình giám sát của Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri.

Quản lý dữ liệu: Dữ liệu được thu thập bởi kỹ thuật viên của ECA Amarakaeri, người gặp gỡ tất cả các bảo vệ cộng đồng và kiểm lâm viên và thu thập tất cả thông tin trong Mapeo Desktop trên một máy tính xách tay.

Sử dụng Dữ liệu: Dữ liệu được xem, kiểm tra và diễn giải trong Mapeo Desktop. Dữ liệu thu thập được các nhà hoạch định địa phương từ cộng đồng và từ cơ quan đồng quản lý của Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri sử dụng. Hơn nữa, dữ liệu cũng được chia sẻ với trụ sở của SERNANP ở Lima và các cơ quan chính phủ khác và đang được sử dụng để thúc đẩy các hành động thi hành luật pháp.

Dưới đây là 22 biểu tượng được đồng tạo ra cho cấu hình cụ thể đang được sử dụng trong Khu bảo tồn cộng đồng Amarakaeri:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Danh mục do ECA Amarakaeri, SERNANP và Dd đồng tạo ra cho dự án cụ thể này. Mỗi biểu tượng trong đó có một biểu mẫu được cá nhân hóa tương ứng để thu thập thông tin cần thiết cho ECA Amarakaeri và SERNANP. Nguồn: ECA Amarakaeri, SERNANP và Dd

Đọc và xem thêm:

Để biết thêm thông tin: