Bộ công cụ bảo vệ trái đất: Cách sử dụng

Nơi bạn sống có gì đặc biệt? Vùng đất mà bạn yêu thích? Chúng tôi đoán bạn đang xem trang này vì có một số nơi quan trọng mà bạn muốn giúp bảo vệ - đó có thể là dòng sông cạnh nơi bạn sống hoặc khu rừng nơi gia đình bạn đã sống qua nhiều thế hệ. Và, thật đáng tiếc, vùng đất của chúng ta đang ngày càng bị đe dọa.

Chúng tôi xây dựng bộ công cụ này để giúp hỗ trợ mọi người thực hiện một công việc quan trọng là bảo vệ trái đất - đặc biệt là những người quan tâm đến việc sử dụng các công cụ lập bản đồ, giám sát hoặc kể chuyện để giúp bảo vệ đất khỏi sự tàn phá của môi trường.

Dưới đây là một số câu hỏi và bài tập mà chúng tôi thấy hữu ích trong giai đoạn đầu xây dựng dự án.

Hãy bắt đầu từ nơi bạn ở

1. Điều gì làm cho đất đai/sông/núi/rừng đáng được bảo vệ?

2. Mối đe dọa lớn nhất đối với đất đai và cộng đồng là gì?

3. Bạn có thể trò chuyện với những người khác trong cộng đồng để đưa ra những câu hỏi này và ghi lại các ý tưởng được gợi ý không? 

Bài tập: Plan de Vida (Kế hoạch Cuộc sống)

Để giúp bạn bắt đầu, hãy sử dụng một bài tập đơn giản được truyền cảm hứng bởi phương pháp tiếp cận "kế hoạch cuộc sống" (plan de vida) do các cộng đồng bản địa ở Colombia đi tiên phong. Phương pháp này tập trung vào việc thu thập quan điểm của tất cả các thế hệ - bao gồm cả người lớn tuổi, những người ra quyết định và thanh niên. Có thể thực hiện với các nhóm lớn hoặc nhỏ, nhưng cần đảm bảo có sự hiện diện của các lứa tuổi khác nhau.

Hãy lấy ba tờ giấy lớn và vẽ phác thảo vùng đất của bạn trên mỗi tờ.

1. Đối với bản đồ đầu tiên, hãy đặt câu hỏi: Vùng đất từng trông như thế nào? Hãy thảo luận và vẽ theo nhóm.

2. Đối với tờ thứ hai, hãy đặt câu hỏi: Lãnh thổ ngày nay trông như thế nào? Hãy thảo luận và vẽ theo nhóm.

3. Đối với tờ thứ ba, hãy đặt câu hỏi: Ngày mai, chúng ta muốn lãnh thổ trông như thế nào? Hãy thảo luận và vẽ theo nhóm.

Thực hiện bài tập này có thể giúp bạn và cộng đồng nghĩ kỹ càng về nơi bạn muốn tập trung năng lượng của mình.

Tham gia là chìa khóa

Một từ mà bạn có thể nghe thấy rất nhiều là có sự tham gia - điều này đề cập đến các dự án được xây dựng theo cách liên quan đến cả cộng đồng. Mặc dù một bản đồ truyền thống có thể chỉ liên quan đến một số cá nhân, nhưng việc lập bản đồ cần có mặt của tất cả mọi người (bao gồm cả người già và trẻ) tham gia vào quá trình lập bản đồ. Nhấn mạnh về sự tham gia này giúp nâng cao chất lượng của bản đồ và đảm bảo rằng nó thể hiện nhiều quan điểm. Phong cảnh đẹp là do nhận xét của nhiều người và được thừa nhận bởi nhiều người.

Các câu hỏi nên đặt ra khi bắt đầuThế nào
Bạn đang cố gắng đạt được mục tiêu gì? (Thành công sẽ như thế nào?)
Bạn cần thu thập loại dữ liệu nào?
Có thể cần thiết loại hỗ trợ bên ngoài nào? (ví dụ: kỹ thuật, tài chính, khoa học, pháp lý, mua công cụ, đào tạo, v. v.)
Loại nhiệm vụ/hoạt động nào sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu? (Ví dụ: các cuộc họp, đào tạo, thực địa, thu thập dữ liệu, v. v.)
AiAi sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án này?
Ai sẽ tham gia?
Ai sẽ dẫn dắt dự án này và giữ cho nó đi đúng hướng?
Vai trò của bạn là gì?
Ai có thể hỗ trợ công việc? (Bạn có phải là thành viên của một tổ chức hoặc liên đoàn có thể đóng góp thời gian hoặc tài nguyên không?)
Bạn muốn đưa ra quyết định như thế nào với tư cách là một nhóm?
Ở đâuDự án này sẽ diễn ra ở đâu?
Một số yếu tố cụ thể nào cho địa điểm này sẽ ảnh hưởng đến dự án? Ví dụ: bối cảnh chính trị, hoạt động của các cộng đồng lân cận, v. v.
Khi nàoKhi nào bạn hy vọng sẽ hoàn thành dự án này? (Ngay cả khi bạn mong đợi rằng lượng công việc lớn hơn sẽ được tiếp tục, sẽ rất hữu ích nếu bạn đặt ngày mục tiêu để hoàn thành các mục tiêu cụ thể và đảm bảo rằng dự án đang tiến về phía trước)
Tại saoTại sao điều này lại quan trọng? 
Điều gì đang bị đe dọa?

Công nghệ

Chỉ riêng công nghệ - chẳng hạn như điện thoại, máy bay không người lái, máy tính và GPS - không thể bảo vệ vùng đất của chúng ta. Những gì chúng tôi nhận thấy là công nghệ hiệu quả nhất khi nó được kết hợp vào các cấu trúc hiện có để cộng tác và hành động trong cộng đồng.

Công nghệ có thể giúp khi:

 • bạn biết những mối đe dọa nào bạn muốn ghi lại hoặc dữ liệu bạn muốn thu thập
 • bạn muốn xây dựng một sản phẩm cụ thể (ví dụ: bản đồ, trang web, chiến dịch vận động hoặc bài báo) mà một loại công nghệ cụ thể có thể giúp bạn tạo ra

Công nghệ cũng có thể tạo ra những hậu quả không mong muốn và nếu bạn đang sử dụng công nghệ để thu thập thông tin nhạy cảm, điều quan trọng là chọn công cụ cho phép cộng đồng của bạn kiểm soát dữ liệu của riêng bạn, để đảm bảo rằng nó không vô tình khiến bạn hoặc người của bạn gặp nguy hiểm.

Các tác động tích cực có thể có

 • Gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ
 • Tăng cường sự tham gia của thanh niên vào công việc bảo vệ trái đất
 • Xây dựng cộng đồng thông qua học tập hợp tác và sử dụng các công cụ
 • Các cách mạnh mẽ để chia sẻ thông tin bên trong và bên ngoài

Các tác động tiêu cực có thể xảy ra

 • Các thay đổi không mong muốn trong quản lý nhà nước tại địa phương
 • Nhiều công nghệ kỹ thuật số hiện đại được thiết kế để gây nghiện, gây tác động có hại cho cá nhân và cộng đồng
 • Trong các cộng đồng có ít tiếp xúc với công nghệ, việc giới thiệu các công cụ có thể gây ra căng thẳng xã hội và làm tăng tình trạng của những người tham gia được tiếp cận với các công cụ
 • Mặc dù các ứng dụng truyền thông xã hội như Facebook, WhatsApp và Instagram có thể hữu ích trong việc kết nối cộng đồng, nhưng chúng cũng có thể gây hại và phá vỡ các hoạt động xã hội đang phát triển mạnh của cộng đồng
 • Đánh giá thấp vai trò của những người lớn tuổi trong cộng đồng và kiến thức truyền thống của họ

Một số điều chúng tôi đã học được trong quá trình này

 • Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn không biết chính xác mình đang làm gì khi bạn bắt đầu! Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mọi dự án thành công đều phát triển theo thời gian.
 • Xây dựng niềm tin là rất quan trọng.
 • Hãy vui vẻ!!
 • Mọi người đều mắc sai lầm - bạn có thể học hỏi theo cách của bạn.