ชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลก: การทำแผนที่สำหรับผู้พิทักษ์โลก

เครื่องมือทำแผนที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดสำหรับผู้พิทักษ์โลก

เช่นเดียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ เครื่องมือการทำแผนที่ดิจิทัลไม่ได้มีประโยชน์เสมอไปสำหรับชุมชนผู้ทักษ์โลก และชุมชนเหล่านี้ก็ไม่ได้ต้องการเครื่องมือเหล่านี้เสมอไปสำหรับวัตถุประสงค์ภายในของพวกเขาเองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แผนที่อาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก และเพื่อจัดการกับ
ภัยคุกคามต่อที่ดินที่เกิดจากบุคคลภายนอก แผนที่ที่สร้างโดยชุมชนผู้พิทักษ์โลกเป็นตัวแทนของที่ดินของพวกเขาจากมุมมองของพวกเขา และมักนำเสนอภาพที่แตกต่างอย่างมากจากแผนที่ที่สร้างโดยโลกภายนอก?️

ตั้งแต่สมัยอาณานิคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แผนที่จัดทำโดยรัฐบาลหรือบุคคลภายนอกอื่นๆมักจะลบล้าง
การดำรงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น แทนที่จะนึกภาพที่ดินเป็นพื้นที่ว่างที่มีเพียงชื่ออาณานิคมที่กระจัดกระจายสำหรับลักษณะทางธรรมชาติ หรือแสดงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่จะใช้ประโยชน์เพื่อกำไร ในทางตรงกันข้าม ชุมชนผู้พิทักษ์โลกคิดถึงที่ดินของพวกเขาในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์และเรื่องราว สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งล่าสัตว์และตกปลา และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการยังชีพ แม้ว่าแผนที่ในประเพณีการทำแผนที่แบบตะวันตกจะเป็นคลังเก็บที่ไม่สมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับที่ดินนี้ แต่ก็ยังสามารถช่วยให้ชุมชนผู้พิทักษ์โลกสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามได้ แผนที่สามารถช่วยให้บุคคลภายนอกเข้าใจถึงความสำคัญของที่ดินจากมุมมองของท้องถิ่นโดยแสดงสิ่งต่างๆในรูปแบบที่อ่านง่าย 

เนื่องจากแผนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเป็นตัวแทนของโลก ความสามารถของชุมชุนผู้พิทักษ์โลกในการใช้เครื่องมือทำแผนที่เพื่อตอบโต้แผนที่-หรือสร้าง “แผนที่คำราม” เพื่อยืมวลีจากชุมชนการทำแผนที่
ของชนพื้นเมืองแคนาดา-คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ?

เหตุผลอันทรงพลังอีกสองประการที่ทำให้โครงการทำแผนที่มีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนผู้พิทักษ์โลก:

เนื่องจากโครงการแผนที่มักเกี่ยวข้องกับการสนทนาเกี่ยวกับที่ดินหรือน้ำ พวกเขาสามารถช่วยเริ่มต้นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกรบกวนจากการล่าอาณานิคม และอนุญาตให้ชุมชนบันทึกและจัดเก็บความรู้ในท้องถิ่น

การทำแผนที่เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจาก
การทำแผนที่เกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่สมาชิกในชุมชนมีความรู้ค่อนข้างมากอยู่แล้ว: อาณาเขต ดินแดน และน่านน้ำ

โครงการแผนที่สามารถช่วยชุมชนได้อย่างไร?

เพื่อเรียบเรียงและสื่อสารความรู้เชิงพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก

เพื่อบันทึกและจัดเก็บความรู้ในท้องถิ่น

เพื่อเริ่มต้นกระบวนการแบ่งปันและการเรียนรู้ความรู้ดั้งเดิม

เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี

เพื่อจัดการกับความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

แนวทางคำถามที่ต้องถามเมื่อพิจารณาโครงการทำแผนที่

 • ทำไมเราถึงอยากทำแผนที่?
 • แผนที่จะเล่าเรื่องอะไร?
 • เราต้องการแสดงให้ใครเห็น?
 • เรามีโฉนดที่ดินตามกฏหมายหรือไม่?
 • อะไรคือขอบเขต? เรารู้หรือไม่ว่ามันคืออะไร และตกลงกันอย่างไร?
 • เรามีเทคโนโลยีและทักษะอะไรบ้างแล้ว? และเราต้องการการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านใด?
 • ภูมิประเทศเป็นอย่างไร?
 • มีกี่ชุมชนและมีการกระจายอย่างไร? ประชากรคืออะไร?
 • สังคมมีระเบียบอย่างไร? มีสหพันธ์/องค์กร และโครงสร้างความเป็นผู้นำเป็นอย่างไร?
 • กรอบเวลาคืออะไร?
 • เรามีงบประมาณหรือไม่?
 • เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการสนับสนุนทางวิชาการประเภทใดได้บ้าง?

วิธีการทำแผนที่ชุมชน

วัตถุดิบ
 • กระดาษ ปากกา ดินสอ
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้) ซึ่งอาจรวมถึง;
  • สมาร์ทโฟน
  • แล็ปท็อป
  • อุปกรณ์พกพาระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)
  • สมุดบันทึกและปากกาสำหรับทุกสภาพอากาศ
  • รายการที่เป็นประโยชน์เพิ่ม เช่น พาวเวอร์แบงค์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานภาคสนาม
 • อาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความสุข
 • ผู้ที่สามารถออกแบบแผนที่และซอฟต์แวร์การทำแผนที่
เตรียมชุมชนของคุณให้พร้อมสำหรับกิจกรรมการทำแผนที่
 1. ขณะที่คุณเตรียมที่จะเริ่มโครงการ
  การทำแผนที่ ให้ใช้เวลาในการอธิบายให้ทั้งชุมชนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของการ
  ทำแผนที่ และหากทราบแล้ว ให้หารือเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้และให้ทราบว่าที่จะดำเนินการอย่างไร หากมีหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรในชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนและความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับการกระจายงาน และหากเป็นไปได้ให้จดไว้บนกระดาษ สุดท้ายนี้ ให้พิจารณาถึงการดูแลข้อมูลใดๆหรือข้อมูลที่รวบรวมและใครรับผิดชอบ: นี่หมายถึงการคิดว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ข้อมูลที่อยู่ในสมุดบันทึกหรือบนแผนที่กระดาษจะถูกแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลและจัดทำหลายสำเนา (เช่น บนฮาร์ดไดรฟ์หลายตัว) เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งใดสูญหาย
กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำแผนที่
 1. ในตอนเริ่มต้น ชุมชนควรตัดสินใจว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีแผนที่ และข้อมูลประเภทใดที่พวกเขาต้องการรวบรวม คุณอาจใช้คำถามด้านบนเพื่อพิจารณาว่าโครงการแผนที่จะมีลักษณะอย่างไร และใช้เครื่องมือใดบ้าง ในระหว่างกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ชุมชนของคุณต้องการทำแผนที่ สำหรับเครื่องมือบางอย่าง เช่น มาปีโอ ชุดเครื่องมือข้อมูลเปิด จะสามารถสร้างหมวดหมู่หรือแบบสำรวจโดยใช้คำอธิบายประกอบเหล่านี้ได้ ซึ่งจะช่วยให้จัดระเบียบได้ระหว่างกระบวนการทำแผนที่
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม

เมื่อคุณได้ทราบแล้วว่าใครจะมีส่วนร่วมในโครงการทำแผนที่และเครื่องมือใดที่คุณอาจต้องใช้ ให้หาว่าระดับทักษะอยู่ระดับใด และใครสามารถใช้การฝึกอบรมเพิ่มเติม ได้บ้าง การฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือทำแผนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แต่อาจจำเป็นต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือหรือความรู้ด้านเทคโนโลยี/ดิจิทัลขั้นพื้นฐานโดยรวม

การทำร่างแผนที่

สำหรับชุมชนผู้พิทักษ์โลกอื่นๆ จุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์คือการสร้างร่างแผนที่กระดาษ ที่มีข้อมูลน้อยมาก และให้ผู้คนวาดสิ่งที่พวกเขารู้บนแผนที่ นี่เป็นทั้งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอน
วิธีการทำงานของการทำแผนที่ และการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ฐานที่สามารถแนะนำขั้นตอนต่อไปได้
คุณอาจต้องการแนะนำแบบฝึกหัดนี้ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
การทำแผนที่ เนื่องจากจะช่วยให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานในลักษณะที่จับต้องได้

การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่

ต่อไป การรวบรวมแผนที่และข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับโครงการ การรวบรวมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนและความรู้ดั้งเดิม ซึ่งมักมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของภูมิทัศน์และการรับรู้เกี่ยวกับอาณาเขต อย่างไรก็ตาม คุณน่าจะต้องการหลีกเลี่ยงการใช้หรือการแสดงแผนที่ที่มีอยู่มากเกินไป เนื่องจากอาจล็อกผู้คนให้เข้ามาแทนที่อาณาเขตของตนแทนการสร้างแผนที่ตามวิสัยทัศน์ของตนเอง

การรวบรวมข้อมูลการทำแผนที่

ระยะที่ยาวที่สุดของโครงการทำแผนที่ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานภาคสนามและ
การเดินทางข้ามอาณาเขตเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ เช่น Mapeo ลื่อนที่ หรืออุปกรณ์พกพาระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก นอกจากนี้ยังอาจใช้วิธีโดยตรงสู่ดิจิทัลโดยใช้ซอฟต์แวร์
เช่น Mapeo อมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ QGIS และสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการวาดภาพบนภาพถ่ายดาวเทียมหรือแผนที่ที่มีอยู่ หรืออาจเป็นการแปลงร่างแผนที่เพิ่มเติมที่สร้างโดยชุมชนเป็นดิจิทัล

การตรวจสอบความถูกต้องและการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในปริมาณที่เพียงพอแล้ว จะเป็นการดีที่จะรวบรวมร่างแผนที่เบื้องต้นหรือตรวจสอบข้อมูลโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ (ในที่นี้ โปรเจ็กเตอร์อาจมีประโยชน์สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชน) วัตถุประสงค์ คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของโครงการการทำแผนที่ หรือต้องทำงานมากขึ้น คำถามที่คุณอาจต้องการการพิจารณาอาจรวมถึง:

เราควรใส่ข้อมูลเพิ่มเติมบนแผนที่หรือไม่?

ข้อมูลใดไม่ครบถ้วน?

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ถูกต้องหรือไม่?

อะไรคือส่วนสำคัญที่สุดที่แสดงบนแผนที่?

ด้านใดบ้างที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข?

หากแยกเพศ ความแตกต่างหลักที่แสดงบนแผนที่คืออะไร และเหตุใดคุณจึงคิดว่านี่คือใช่

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หากจำเป็น

ตามที่กำหนดไว้ในช่วงก่อนหน้า ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่า จะถึงฉันทามติว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการสร้างแผนที่ขั้นสุดท้าย

การกำหนดและการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย

ในตอนท้ายของกระบวนการทำแผนที่ คำอธิบาย หรือหมวดหมู่ของข้อมูลแผนที่อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เสนอในตอนต้นของโครงการ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าคำอธิบายแผนภูมิควรมีลักษณะอย่างไรในแผนที่สุดท้ายข้อมูล บางหมวดหมู่อาจคุ้มค่าที่จะรวมเข้าด้วยกัน ในขณะที่ส่วนอื่นๆอาจถูกจำกัดให้แคบลงอีกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแผนที่ ในส่วนนี้ชุมชนควรคำนึงถึงวิธีนำเสนอรายการสัญลักษณ์รูปแบบคำอธิบายภาพ นี่อาจเป็นแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์และสนุกสนาน โดยที่ผู้คนทุกวัยจะวาดสัญลักษณ์ในรูปแบบคำอธิบายภาพ

ออกแบบการทำแผนที่

เมื่อสร้างสัญลักษณ์ในรูปแบบคำอธิบายภาพแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างแผนที่ ขั้นสุดท้ายซึ่งต้องใช้ผู้มีทักษะด้านการทำแผนที่เข้ามีส่วนร่วม จะเป็นการดีที่จะคิดว่าชั้นฐานประเภทใด (เงาเนินเขา ภาพถ่ายดาวเทียม หมู่บ้าน เส้นทาง การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น) จะดีที่จะมีบนแผนที่ ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลมากเกินไปในประเด็นที่ทำให้อ่านยาก สิ่งนี้ควรย้อนกลับไปที่ จุดที่สองในกระบวนการนี้--นั่นคือกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำแผนที่ และอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการให้แผนที่สื่อสาร เมื่อออกแบบแผนที่แล้ว ควรทบทวนร่างแผนที่กับชุมชนอย่างน้อยหลายๆครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถอ่านได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด

ออกแบบแผนผังที่มองเห็นได้ของแผนที่ของคุณ

เนื่องจากแผนที่จะมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนของคุณกับที่ดิน การจัดรูปแบบในลักษณะที่เป็นตัวแทนของชุมชนของคุณ จึงอาจเป็นสิ่งที่ดี ชุมชนพิทักษ์โลกอื่นๆจำนวนมากได้ทุ่มเทอย่างมากในการตกแต่งและการออกแบบบริเวณขอบของแผนที่และพื้นที่อื่นๆที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นของตนเอง

พิจารณาแนวปฏิบัติเพื่อแบ่งปันและการรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัย

เมื่อสร้างแผนที่แล้ว คุณควรพิจารณาและหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับการแบ่งปันแผนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแสดงข้อมูลที่สำคัญใดๆคุณควรถามคำถาม เช่น ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงแผนที่ภายในชุมชนได้ ควรแบ่งปันแผนที่กับใครบ้าง ควรแบ่งปันภายใต้สถานการณ์ใด และใครได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจในเรื่องนั้น คุณอาจต้องการจดสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อไม่ให้ลืมไปหากในอีกหลายปีเมื่อสมาชิกในทีมปัจจุบันย้ายไปหรือไม่สามารถติดต่อได้