เกี่ยวกับชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลก

ชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลกเป็นพื้นที่ความร่วมมือสำหรับผู้พิทักษ์โลกและพันธมิตรของพวกเขา ชุดเครื่องมือมีการรวบรวมทรัพยากรและเอกสารการฝึกอบรมที่มีเพิ่มขึ้นสำหรับชุมชนในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อปกป้อง ระบบนิเวศที่สำคัญทั่วโลก และเครือข่ายชุมชนสำหรับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

ภารกิจของชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลกคือการจัดหาและส่งเสริมแนวทางวิธีการใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่สนับสนุนความเป็นอิสระของท้องถิ่นและการเป็นเจ้าของเครื่องมือและข้อมูลและลดการพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอก/p>

Earth Defenders Toolkit เป็นโครงการของ Digital Democracy และร่วมสร้างโดย Alianza Ceibo, Amazon Conservation Team, Amazon Frontlines, ECA Amarakaeri, Forest Peoples Programme, Open Development Initiative, Raks Thai และ South Rupununi District Council.

มันทำงานอย่างไร?

A Cofan monitor in Ecuador using Mapeo Mobile

ชุดเครื่องมือพิทักษ์โลกเป็นทรัพยากรที่มีการพัฒนาและเป็นชุมชนที่กำลังขยายตัว ชุดแรกนี้เน้นไปที่งานที่คัดเลือกจำนวนหนึ่งและความต้องการที่ชุมชนพันธมิตรกำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างเร่งด่วนโดยเน้นว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งรวมถึง

  • จัดทำเอกสารและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและภัยคุกคามต่ออาณาเขต
  • สร้างแผนที่เพื่อการสื่อสารประวัติศาสตร์และการเชื่อมต่อกับที่ดิน
  • จัดทำเอกสารสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิ่งแวดล้อม
  • เสริมสร้างเสียงในท้องถิ่นด้วยหลักฐานที่เป็นรูปธรรม

เนื้อหาในอนคตจะตอบสนองความต้องการเร่งด่วนอื่นๆ เช่น การฟื้นฟูและการสูญเสียภาษา การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและการเล่าเรื่อง และการสื่อสารแบบออฟไลน์ที่ปลอดภัย

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดและสามารถมีส่วนร่วมโดยการเพิ่มเอกสารใหม่ ในชุดเครื่องมือ การเขียนบล็อก การแปลเนื้อหาที่มีอยู่ หรือง่ายๆเพียงแค่เข้าร่วมเวทีชุมชนและกล่าวทักทาย

มีอะไรอยู่ข้างในชุดเครื่องมือ?

  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรับชุมชนที่สนใจเริ่มโครงการพิทักษ์โลก
  • เครื่องมือค้นหาแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทของพวกเขา
  • เครื่องมือเด่น ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับชุมชนผู้พิทักษ์โลก
  • กรณีศึกษา จากชุมชนผู้พิทักษ์โลกที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของตน
  • เวทีความร่วมมือสำหรับชุมชน และพันธมิตรของพวกเขาเพื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันโดยการแบ่งปันความรู้และการถามคำถาม

ทำไมต้องตอนนี้?

ชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลกเป็นผลจากการทำงานหลายทศวรรษร่วมกับชุมชนที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างเร่งด่วนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมและการเมือง ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมจะรวบรวมทรัพยากรที่สำคัญและเชื่อมต่อผู้ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ฐานการทำงานร่วมกันปลูกฝังการแบ่งปันความรู้และรับรองการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของชุดเครื่องมือ

ชุดเครื่องมือนี้ได้คิดขึ้นก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม บริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการทรัพยากรดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าการเดินทางจะถูกจำกัดและหลายโครงการต้องหยุดชะงัก แต่การดึงทรัพยากรโดยไม่มีการตรวจสอบยังคุกคามขีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองและอนาคตของทั้งโลก

ชุดเครื่องมือพิทักษ์โลกเป็นช่องทางสำคัญในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุมชนแนวหน้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องบ้านของพวกเขา

ภาพประกอบโดย Vidushiy Yadav