ชุด EARTH DEFENDERS TOOLKIT

ลกเป็นพื้นที่ความร่วมมือสำหรับผู้พิทักษ์โลกและพันธมิตรของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือเด่น

MAPEO

Mapeo ถูกสร้างขึ้นด้วยและสำหรับผู้พิทักษ์โลกเพื่อจำทำเอกสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างง่ายดายและเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินของพวกเขา

เครื่องมือเด่น

TERRASTORIES

Terrastories เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับชุมชนในการทำแผนที่ ปกป้องและแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนของพวกเขา สามารถใช้โดยบุคคลหรือชุมชนที่ต้องการเชื่อมต่อเนื้อหาเสียงหรือวิดีโอกับสถานที่ต่างๆบนแผนที่

เครื่องมือเด่น

COMMUNITY LANDS

Community Lands เป็นเครื่องมือจัดการเว็บไซต์สำหรับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยววิถีชีวิต ข่าวและเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุกคามและความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญ และความพยายามที่จะปกป้องที่ดินของพวกเขา

เครื่องมือเด่น

ĀHAU

Āhau is a community archiving platform designed by the Māori people of Aotearoa New Zealand for sharing and preserving culture and identity.

การส่งเสียงของชุมชนแนวหน้า

กรณีศึกษาล่าสุด

Error: Contact form not found.

พฤศจิกายน 13, 2023 Wayana: Consultation protocol based on traditional laws and values
กันยายน 28, 2022 อีซีเอ อมาราคาเอริ: การตรวจสอบพื้นที่สงวนชุมชนอมาราคาเอริในเปรู
มิถุนายน 29, 2021 วาวรานี: การทำแผนที่ดินแดนบรรพบุรุษในเอกวาดอร์

กิตติกรรมประกาศ: ชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลกถูกสร้างขึ้นด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปรึกษาหารือ และการสร้างร่วมกับชุมชนพื้นเมืองและคนชายขอบในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกาตอนใต้สะฮาราในทุกจุดของเส้นทาง เรารู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อพันธมิตรของเราที่ทำงานเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เราเข้าใจว่าเราจะตอบสนองความต้องการของพวกเราได้ดีที่สุดได้อย่างไร


ชุดเครื่องมือผู้พิทักษ์โลกเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่น่าทึ่งของเรา

เป็นหนึ่งโครงการจาก
พันธมิตรผู้ร่วมสร้าง
พันธมิตรของชุดเครื่องมือ
ผู้สนับสนุนผู้ก่อตั้ง

โพสท์บล็อกล่าสุด

มิถุนายน 4, 2023 Check out our two guides for personal and digital security for Earth Defenders
เมษายน 17, 2024 Kakawa: The offline Earth Defenders Toolkit device
พฤศจิกายน 15, 2023 How the Wayana in Suriname created their own consultation protocol based on traditional laws and values
ตุลาคม 4, 2023 Explore Terrastories! Local stories for a wider public