សហគមន៍

វិចិត្រសាលអំពីអ្នក​ការពារ​ផែនដី

វិចិត្រសាលសម្រាប់អ្នក​ការពារ​ផែនដី គឺជា​លំហ​សេរីមួយ​សម្រាប់​ឲ្យ​សហគមន៍​ចែក​រំលែក​​ព័ត៌មាន​គ្រប់ទម្រង់ អំពី​ការងារ​នៅ​ជួរមុខ។

វេទិកាអំពីឧបករណ៍ជំនួយការពារផែនដី

វេទិកាអំពីវេទិកាជំនួយការពារផែនដី គឺជាលំហដែលសហគមន៍និងសម្ព័ន្ធមិត្ត និងដៃគូនានា ចែករំលែកឧបករណ៍និងវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធិភាព និងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ សូមចាត់ទុកទីនេះជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាមួយសហគមន៍នានានៅទូទាំងសកលលោក ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជួរមុខ ការពារដែនដី ការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្ស៊ី និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់។​ ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកអាចសរសេរជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។

យើងក៏មានឆានែល #earthdefenderstoolkit សាធារណៈនៅលើ Discord របស់ Digital Democracy នៅទីនេះ

ករណីសិក្សានៅសហគមន៍

June 29, 2021 ECA-Amarakaeri: Monitoring the Amarakeri Communal Reserve in Peru
June 29, 2021 Matawai: Place-based Storytelling in Suriname
June 29, 2021 Waorani: ការធ្វើផែនទីទីតាំងបុព្វបុរស នៅប្រទេស អេក្វាដ័រ