នេះ។ EARTH DEFENDERS TOOLKIT

គឺជា​លំហ​រួមគ្នា​រវាង​សហគមន៍​អ្នក​ការពារ​ផែនដី​និងដៃគូ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ឧបករណ៍​ដែល​បង្ហាញ​នៅ​ទីនេះ

MAPEO

Mapeo ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ការពារ​ដែនដី ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការកត់ត្រា​ព័ត៌មាន​អំពី​បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស​និង​បរិស្ថាន និង​ដើម្បី​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​អំពី​ដីធ្លី​របស់​ពួកគេ។​

ឧបករណ៍​ដែល​បង្ហាញ​នៅ​ទីនេះ

TERRASTORIES

Terrastories គឺជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​សហគមន៍​ដៅចំណាំ ការពារ និង​ចែក​រំលែក​រឿងរ៉ាវ​អំពី​ដីធ្លី​របស់​ពួកគាត់។ កម្មវិធី​នេះ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ដោយអត្ត​បុគ្គល ឬដោយសហគមន៍ ដែលចង់​ភ្ជាប់​បទពិពណ៌នា​ជាសំឡេងឬជាវីដេអូ ទៅ​នឹង​ទីតាំង​ណា​មួយ​នៅ​លើ​ផែនទី។

ឧបករណ៍​ដែល​បង្ហាញ​នៅ​ទីនេះ

COMMUNITY LANDS

Community Lands (ដីសហគមន៍) គឺជា​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​គេហទំព័រ​សម្រាប់សហគមន៍​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ​អំពីជីវភាពរស់នៅ ព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវ​ផ្សេងៗ​អំពី​ការគំរាមកំហែង​ដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ និងការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ការពារ​ដីរបស់​គាត់។

ឧបករណ៍​ដែល​បង្ហាញ​នៅ​ទីនេះ

ĀHAU

Āhau is a community archiving platform designed by the Māori people of Aotearoa New Zealand for sharing and preserving culture and identity.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​សហគមន៍​ជួរ​មុខ​

ករណី​ថ្មី​ៗបំផុត

Error: Contact form not found.

ខែ​វិច្ឆិកា 13, 2023 Wayana: Consultation protocol based on traditional laws and values
ខែ​វិច្ឆិកា 12, 2022 អ៊ី ស៊ី អេ អាម៉ារ៉ាកេរី (ECA Amarakaeri): ការឃ្លាំមើលនៅតំបន់អភិរក្សសហគមន៍ អាម៉ារ៉ាកេរី នៅប្រទេស ប៉េរូ (Peru)
ខែ​វិច្ឆិកា 11, 2022 ជនជាតិ ម៉ាតាវ៉ៃ (Matawai): ការនិទានរឿងទៅតាមទីកន្លែង នៅប្រទេស ស៊ូរីណាម (Suriname)

ការទទួលស្គាល់: ឧបករណ៍​ជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក​ការពារ​ផែនដី​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មាន​ការ​រួបរួម ការពិគ្រោះ​យោបល់ ការ​បង្កើត​រួមគ្នា នៅគ្រប់​ដំណាក់កាល ជាមួយ​សហគមន៍​ជនជាតិ​ភាគតិច​និង​សហគមន៍​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ​​នៅអាមេរិក​ខាង​ត្បូង អាស៊ី និង​នៅ​បណ្តា​​ប្រទេស​នៅ​ខាងក្រោម​តំបន់​​សាហារ៉ា​នៃ​ទ្វីប​អាហ្វ្រិច។ យើង​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​ដៃគូ​ទាំងឡាយ​របស់​យើង ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ដើម្បី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ជួយ​ឲ្យ​យើង​យល់​អំពី​តម្រូវការ​របស់​គាត់​ និង​អាច​ផ្តល់​សេវា​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​នោះ​អស់​ពី​លទ្ធភាព។


ឧបករណ៍​ជំនួយ​ការពារ​ផែនដី​ អាចកើត​ឡើង​បានអាស្រ័យដោយ​មាន​ការគាំទ្រ​​ពីដៃគូ​របស់​យើង

គម្រោងមួយរបស់
ដៃគូ​ក្នុង​ការ​បង្កើត
ឧបករណ៍​របស់​​ដៃគូ​ដទៃ​ទៀត
ម្ចាស់​ជំនួយ

Blog posts ថ្មីៗ

ខែ​មិថុនា 4, 2023 Check out our two guides for personal and digital security for Earth Defenders
ខែ​មិថុនា 19, 2024 Check out our two guides for wireless Community Networks!
ខែ​មេសា 17, 2024 Kakawa: The offline Earth Defenders Toolkit device
ខែ​វិច្ឆិកា 15, 2023 How the Wayana in Suriname created their own consultation protocol based on traditional laws and values